poniedziałek, 4 listopada 2013

Błądzicie, Piusie!

...błądzi kto chce ołtarzom przywrócić pierwotny kształt stołu; kto chce wykluczyć czarny kolor z szat kościelnych; kto nie dopuszcza w kościele posągów i świętych obrazów; kto wymaga, aby wizerunek Zbawiciela przybitego na krzyżu tak był dostosowany, iżby na Jego ciele nie było znać okrutnych mąk, które poniósł...  (Pius XII, Mediator Dei)

Jak widać, Pius XII się po prostu pomylił. W posoborowiu krucyfiksy są zastępowane "rezureksiksami", do których Chrystus już nie jest przybity, tylko lewituje z rękami uniesionymi w górę lub odziany w biała szatę wygląda, jakby był do krzyża przyklejony. Albo już zupełnie protestanckimi pustymi krzyżami bez Ukrzyżowanego. Co jest w sumie logiczne, jeśli się weźmie pod uwagę, że posoborowie nienawidzi pojęcia Ofiary, które nierozerwalnie wiąże się  pojęciem grzechu. Obnażenie z szat i męka naszego Pana są konsekwencją naszych grzechów. A Ofiara Krzyżowa, Msza święta i sakramentalne kapłaństwo ustanowione przez naszego Pana są odrzucane przez protestantyzm.