piątek, 8 listopada 2013

Reinhard kard. Marx za dyskusją nt. sakramentów dla rozwiedzionych

Reinhard kardynał Marx nie akceptuje nauczania Kościoła w sprawie sakramentów dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach i wzywa do dyskusji na ten temat, poddając ostrej krytyce niedawną wypowiedż prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Reinhard kardynał Marx znajduje się w pełnej łączności.
Z siecią internetową.