poniedziałek, 4 listopada 2013

Jesteśmy żywi, ale martwi. Kościół nigdy nie miał sie lepiej, ale jest kryzys.

czyli artykuł o dogorywających resztkach Kościoła katolickiego w RFN, w którym laurka "II Sobór Watykański i jego błogosławione oddziaływanie w naszym kraju" brzmi jak ponury żart.

obok inny artykuł o posoborowym kryzysie kapłaństwa

Czyżby Trybuna Ludu Bożego zaczęła nareszcie zauważać kryzys w Kościele?