czwartek, 10 stycznia 2008

Dominicantes in Germania, A.D. 1950-2006

Dzięki uprzejmości Konferencji Episkopatu Niemiec przedstawiamy ciekawy wykres obrazujący liczbę niemieckich katolików, uczęszczających regularnie na niedzielne Msze święte (słupki w kolorze czarnym). Jak widać, mniej więcej do 1965 r. liczba katolików praktykujących regularnie utrzymywała się na tym samym poziomie. Niestety, ledwo zakończono obrady Vaticanum II i zabrano się za "aggiornamento" Mszału 1962 (głównie poprzez wywalenie wielu modlitw i "uproszczenie" obrzędów, wprowadzenie języków narodowych i początki dewastacji prezbiteriów oraz przymuszanie kapłanów do bezsensownej celebracji "twarzą do ludu"), a już liczba "dominicantes" zaczęła gwałtownie spadać i ta tendencja utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Widać również iż ogólna liczba osób uważających się za katolików (słupki w kolorze szarym), która rosła aż do roku 1970 (w którym narzucono katolikom NOM "właściwy" i inne posoborowe wynalazki), od tegoż roku systematycznie spada. "Skok" widoczny w roku 1990 to tylko zjednoczenie Niemiec i dodanie do ogólnej liczby katolików z byłej NRD.