sobota, 12 stycznia 2008

Masówka dla mieszkańców

gdzieś w Niemczech...

Przy okazji dwa pytania do liturgistów:
1) Czy Msza święta powinna być przed czy po posiłku?
2) Czy kapłan może ustanowić kelnerów ad hoc nadzwyczajnymi świeckimi szafarzami Komunii św., aby szanowna publiczność nie musiała ruszać swych siedzeń z krzeseł, aby nie wprowadzać zamieszania i aby zachować "jedność znaków w zgromadzeniu"?