niedziela, 20 stycznia 2008

Pewien jestem...

Certus sum enim quia neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus,
neque virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a caritate Dei, quae est in Christo Iesu Domino nostro.

Pewien jestem, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co na górze, ani to, co w głębinie, ani żadne stworzenie nie będzie mogło oddzielić nas od Bożej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
(Rz 8:38n)

( Msza św. w zbombardowanej katedrze św. Pawła w Münster, 1946 r., (c) Aschendorff Verlag )