poniedziałek, 19 października 2009

Wytęż wzrok i znajdź różnice...

...między zdjęciami przedstawiającymi prezbiterium w archikatedrze gdańskiej.

Tak było kiedyś

Tak jest obecnie
Jak widać Pan Jezus przegrał z niedozwolonym kultem publicznym. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy słowa postulatora:

Przed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb, natomiast niedopuszczalnejakiekolwiek formy kultu publicznego jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących na świętość jego osoby. Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie (ks. prał. Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II)