czwartek, 29 października 2009

Z cyklu: Są jeszcze inni kandydaci na ołtarze


...doprawdy, nie można pomyśleć nic zaszczytniejszego,
jak należeć do świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła Rzymskiego,
przez który stajemy się członkami jednego tak czcigodnego Ciała,
gdzie rządzi nami jedna tak dostojna Głowa,
jeden przenika nas Duch Święty,
jedna wreszcie zasila nas nauka,
jeden karmi Chleb Anielski na tej ziemi wygnania,

póki nie przejdziemy do jednej wiecznej szczęśliwości w Niebie...

(Pius XII, encyklika Mystici Corporis Christi, N. 78)