niedziela, 12 stycznia 2020

Bezprecedensowe zadanie powierzone Kościołowi

"Krzyż Jezusa Chrystusa jest radykalnym aktem miłości, w którym prawdziwie dokonuje się pojednanie między Bogiem a światem grzesznym. Dlatego właśnie to wydarzenie, które samo w sobie nie jest rodzajem kultu, reprezentuje najwyższy kult Boga. W Krzyżu, "katabatyczna" linia zejścia Boga i "anabatyczna" linia ofiarowania ludzkości Bogu staje się jednym aktem. Przez Krzyż Ciało Chrystusa staje się nową Świątynią przy Zmartwychwstaniu. W celebracji Eucharystii Kościół, a nawet ludzkość są stale przyciągane i angażowane w ten proces. W Krzyżu Chrystusa, (...) ustanawia się nowy kult. Miłość Chrystusa, która jest zawsze obecna w Eucharystii, jest nowym aktem kultu. W konsekwencji posługi kapłańskie Izraela są "unieważniane" w służbie miłości, co zawsze oznacza jednocześnie adorację Boga. Ta nowa jedność miłości i uwielbienia, krytyki uwielbienia i uwielbienia Boga w służbie miłości, jest z pewnością bezprecedensowym zadaniem, które zostało powierzone Kościołowi i które każde pokolenie musi realizować na nowo."

Benedykt XVI, Des profondeurs de nos cœurs, Fayard 2020