niedziela, 12 stycznia 2020

Wyrzeczenie się wszelkich kompromisów

"Bez wyrzeczenia się dóbr materialnych nie może być mowy o kapłaństwie. Wezwanie do naśladowania Jezusa nie jest możliwe bez tego znaku wolności i wyrzeczenia się wszelkich kompromisów. Uważam, że celibat ma wielkie znaczenie jako porzucenie możliwej ziemskiej domeny i kręgu życia rodzinnego; celibat staje się nawet naprawdę niezbędny, aby nasza droga do Boga mogła pozostać fundamentem naszego życia i być wyrażona w sposób konkretny. Oznacza to oczywiście, że celibat musi przeniknąć wszystkie postawy egzystencji swoimi wymaganiami. Nie może ona osiągnąć swojego pełnego znaczenia, jeśli będziemy przestrzegać zasad własności i postawy życiowej powszechnie praktykowanej dzisiaj. Nie może być żadnej stabilności, jeśli nie umieścimy naszego zjednoczenia z Bogiem w centrum naszego życia."

"Pan cząstka dziedzictwa mego"
Zachowuję w pamięci dzień, w którym w przededniu przyjęcia tonsury rozmyślałem nad tym wersetem Psalmu 16. Nagle zrozumiałem, czego Pan oczekiwał ode mnie w tym momencie: chciał całkowicie pozbyć się mojego życia, a jednocześnie całkowicie mi się powierzył. Mogłem więc uznać, że słowa tego psalmu odnosiły się do całego mojego przeznaczenia: Pan cząstka dziedzictwa mego i kielicha mego: tyś jest, który mi przywrócisz dziedzictwo moje. Sznury przypadły mi na osobliwych; albowiem dziedzictwo moje jest mi znamienite. (Ps 16:5-6)."

Benedykt XVI, Des profondeurs de nos cœurs, Fayard 2020