niedziela, 12 stycznia 2020

Co oznacza słowo "święty"?

Słowo "święty" wyraża szczególną naturę Boga. Tylko on jest Świętym. Człowiek staje się święty w takiej mierze, w jakiej zaczyna być z Bogiem. Być z Bogiem to odstawić na bok to, co jest tylko "mną" i stać się jednym z całą wolą Bożą. Jednak to wyzwolenie "mnie" może być bardzo bolesne i nigdy nie zostanie zrealizowane raz na zawsze. Termin "uświęcić" można jednak rozumieć również w sposób bardzo konkretny, jako święcenia kapłańskie, w tym sensie, że oznacza on, iż żyjący Bóg radykalnie domaga się, aby człowiek wszedł do jego służby.

Dzień przed moimi święceniami


Na przykład, w przeddzień moich święceń, odcisnęło się głęboko w mojej duszy, co to znaczy być wyświęconym na kapłana, poza wszystkimi aspektami ceremonialnymi: oznacza to, że musimy być nieustannie oczyszczani i przepełniani przez Chrystusa, aby to On mówił i działał w nas, a zawsze w mniejszym stopniu my sami. Stało się dla mnie jasne, że ten proces jednoczenia się z Nim i wyrzeczenia się tego, co należy tylko do nas, trwa całe życie i obejmuje nieustannie bolesne wyzwolenia i odnowienia.

Benedykt XVI, Des profondeurs de nos cœurs, Fayard 2020