czwartek, 9 stycznia 2020

Świadectwo nawrócenia

Żeby nie było, że same przygnębiające wiadomości...

Świadectwo nawrócenia z posoborowego bezhołowia do tradycyjnego ładu, porządku i żelaznej logiki. Piękne świadectwo pokory i przyjęcia tego, co nam przekazał Kościół przez wszystkie wieki swego istnienia.

Da się.