niedziela, 12 stycznia 2020

Misja kapłana

"Co to znaczy być kapłanem Jezusa Chrystusa? (...) Istotę posługi kapłańskiej określa przede wszystkim fakt stawania przed Panem, czuwania nad Nim, bycia tam dla Niego. (...) Oznacza to dla nas stanie przed obecnym Panem, to znaczy, że wskazuje Eucharystię jako centrum życia kapłańskiego. (...) Ksiądz musi być kimś, kto obserwuje. Musi być czujny w obliczu groźnych mocy zła. On musi zachować czujność świata dla Boga. On musi być kimś, kto stoi prosto w obliczu strumienia czasu. Prosto w prawdzie. Prosto w zaangażowaniu w służbę dobru. Stawać przed Panem musi zawsze oznaczać również troskę o ludzi przed Panem, który z kolei troszczy się o nas wszystkich przed Ojcem. I to musi oznaczać przejęcie odpowiedzialności za Chrystusa, Jego Słowo, Jego prawdę, Jego miłość. Kapłan musi być uczciwy, odważny, a nawet chętny do bycia znieważonym dla Pana. (...) Kapłan musi być osobą pełną prawości, czujną, stojącą na baczność. Do tego wszystkiego dodaje się potrzebę służenia. (...) Jeśli liturgia jest głównym obowiązkiem kapłana, oznacza to również, że modlitwa musi być pierwszorzędną rzeczywistością, której należy się uczyć coraz głębiej i na nowo w szkole Chrystusa i świętych wszystkich czasów."

Benedykt XVI, Des profondeurs de nos cœurs, Fayard 2020