czwartek, 9 października 2014

Imprimatur na modlitwę z Koranu

fragment książki Moje miejsce w świecie - podręcznik dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Numer podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12
Imprimatur: N. 5218/2012
(red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak
(...)
Zawarte w podręczniku treści pomogą w odkrywaniu człowieczeństwa jako daru Bożego
(...)
Teksty modlitw zaproszą do osobistej refleksji i pogłębiania więzi z Bogiem.