wtorek, 17 grudnia 2013

Coraz bliżej styczeń...

Coraz bliżej dni i tygodnie: jedności chrześcijan, judaizmu czy islamu.

Ciekaw jestem, czy Stolica Apostolska i nasza szanowna P.T. Hierarchia od schizmatyckich, heretyckich czy pogańskich "duchownych", z którymi będzie się już wkrótce bratać i modlić, których kolejny raz zaprosi do wygłoszenia homilii podczas Mszy świętych Łamania Chleba, będzie wymagać uprzedniego "zaakceptowania w całości nauczania Drugiego Soboru Watykańskiego"?

Pytajmy o to naszych proboszczów i biskupów. Ciekawe, co odpowiedzą i w jaki sposób będą uzasadniać odpowiedzi odmowne...