środa, 25 grudnia 2013

Wesołych Świąt Narodzenia Pana!


Noc nadeszła pożądana 
W tysiąc gwiazd jasnych ubrana 
Sen spoczynkiem troski słodził, 
W tym się Jezus nam narodził!

Duchów świętych grono całe, 
Śpiewa w górze Panu chwałę, 
Ludziom radość oznajmuje.
Gdy ziemi pokój zwiastuje.

W złocisty obłok przywdziany 
Jaką w nocy czyni zmianę 
A gdy światłość wokół toczy,  
Anioł się pasterzom zoczy.

Jak skoro straż to postrzegnie, 
Żwawo do stajni pobiegnie, 
Widzieć dziecię narodzone 
Ubogo w żłób położone. 

Choć w pieluszki obwinione, 
Za Pana jednak uczczone; 
Bo każdy w Nim poznać może 
Ulubione Dziecię Boże. 

Jakie radości, nadzieje 
Niebo na ziemię nam leje! 
Jak nas Ojciec umiłował, 
Kiedy nam Syna darował. 

Dawszy nam Bóg Syna swego,
Dał nam, co jest zbawiennego: 
Jego miłość nieskończona 
Niechaj będzie uwielbiona!