środa, 11 grudnia 2013

Propozycja wspólnej modlitwy na najbliższy Dzień Islamu w Kościele Katolickim

Propozycja ta to modlitwa wygłaszana z głośników w Kaabie, w Mekce, najświętszym miejscu dla islamu. Cytat za: Wilhelm Kilpatrick, Christianity, Islam, and Atheism: The Struggle for the Soul of the West, książka wydana przez renomowane wydawnictwo ojców jezuitów - Ignatius Press. Myślę, że się nadaje. Papież Franciszek przecież wyraźnie napisał, że prawdziwy islam i poprawna interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy (Radość Ewangelii, N.253). A może Dzień Islamu połączyć z Dniem Judaizmu i pomodlić się ze wszystkimi razem do kupy, jak Fratres in Unum?O Allah! Zgnieć niewiernych chrześcijan i haniebnych żydów, niewiernych zdrajców; powal ich swoim gniewem, uczyń ich żywoty zakładnikami nędzy, zarzuć je nieustającą rozpaczą, bezlitosnym bólem i nieprzemijającą chorobą; napełnij je smutkiem i bólem i niech dokonują żywota w upokorzeniu i ucisku; Obłóż swymi mękami i karami chrześcijan niewiernych i haniebnych żydów. Oto nasze błaganie. Allah, daj nam, o co prosimy.