wtorek, 17 grudnia 2013

Wszyscy katolicy, którzy żyją wraz z Kościołem wiedzą, że posoborowa reforma liturgii odniosła sukces

Tako rzecze prefekt KNW Abp Mueller w Wuerzburgu. Na trzeźwo. Twierdzi też, że "bez przeprowadzenia posoborowej reformy liturgii, dechrystianizacja postępowałaby jeszcze szybciej"

Lekarz do pacjenta: Niestety, muszę pana otruć, bo jeśli tego nie zrobię, to umrze pan na raka żołądka.