niedziela, 8 grudnia 2013

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził (J 15:18)

Papież Franciszek sprawia lepsze wrażenie na amerykańskich ateistach niż na katolikach. Wśród ankietowanych ateistów "aż" 4% (słownie: cztery procent) stwierdziło, że Franciszek sprawia na nich złe wrażenie. Dla porównania, przy pytaniu o Benedykta XVI "tylko" 63% (słownie: sześćdziesiąt trzy procent) ankietowanych ateistów odnosiło się do jego osoby z niechęcią. Na stronie internetowej szczegółowe wyniki ankiety. Próba po zważeniu wyniosła 1170 osób, w tym 20% stanowili katolicy.